06 - 266 88 409

Privacy statement

Artikel 1: Algemeen

De website: www.karinversteegh.nl is eigendom van Karin Versteegh Communicatie in Beeld.
Karin Versteegh Communicatie in Beeld houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die Karin Versteegh Communicatie in Beeld bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Artikel 2: Gegevensverwerking

Karin Versteegh Communicatie in Beeld verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om websitestatistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Karin Versteegh Communicatie in Beeld zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren; indien Karin Versteegh Communicatie in Beeld hier wettelijk toe wordt verplicht.

Artikel 3: Cookies

Karin Versteegh Communicatie in Beeld verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens verzamelt Karin Versteegh Communicatie in Beeld met behulp van een cookie, die op uw harde schijf wordt geplaatst. Indien u dit wenst, kunt u het accepteren van cookies in uw browser uitzetten.

Artikel 4: Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Artikel 5: Aanpassingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 6: Vragen en informatie

Als u vragen heeft over de manier waarop Karin Versteegh Communicatie in Beeld met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Home > Privacy verklaring